• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ

Công an Thái Bình: Đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 35
Năm 2020 : 1.093.962