Với khí thế sôi nổi cùng bầu nhiệt huyết và tinh thần xung kích, tình nguyện hướng về cộng đồng, những hoạt động trong Tháng thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tạo nên không khí thi đua sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi công trình, phần việc được triển khai đều để lại dấu ấn mạnh mẽ ...