• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Luật Cư trú (sửa đổi) sẽ bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân

Ngày 12/5/2020, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 28 thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Phiên họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại Trung tâm điều hành Quốc hội điện tử, Nhà Quốc hội và các điểm cầu trên cả nước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự phiên họp, trình bày báo cáo tóm tắt dự án Luật.
Toàn cảnh phiên họp.


Trình bày Tờ trình dự án Luật Cư trú (sửa đổi), Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cư trú.

Sửa đổi Luật Cư trú nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về cư trú bảo đảm phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và tiến hành hội nhập, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; thực hiện chủ trương hiện đại hoá và đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác quản lý dân cư; bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú; nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 7 chương, 41 điều, trong đó, Chương I quy định về Những quy định chung, gồm 7 điều; Chương II quy định về Quyền và trách nhiệm của công dân về cư trú, gồm 4 điều; Chương III quy định về Nơi cư trú, gồm 9 điều; Chương IV quy định về Đăng ký thường trú, gồm 5 điều; Chương V quy định về Đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú khai báo tạm vắng, gồm 4 điều; Chương VI quy định về Trách nhiệm quản lý cư trú, gồm 9 điều; Chương VII là chương Điều khoản thi hành, gồm 3 điều.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trình bày Tờ trình dự án Luật Cư trú (sửa đổi).


Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, dự thảo Luật đã sửa đổi theo hướng thay thế phương thức quản lý cư trú từ thủ công là Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú giấy bằng việc quản lý thông qua dữ liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể là sử dụng mã số định danh cá nhân của công dân để truy cập, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu này chạy trên mạng được chia sẻ, kết nối với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan. Đây là phương thức quản lý hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân.

Việc thực hiện quản lý dân cư thông qua phương thức mới bằng mã số định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ dẫn đến việc bãi bỏ 1 phần hoặc toàn bộ 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân...

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về sự cần thiết ban hành Luật, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, xem xét điều kiện của hồ sơ dự án Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tính khả thi và các điều kiện bảo đảm thi hành và các nội dung cụ thể của dự án Luật như về phương thức quản lý dân cư theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý cư trú; việc bỏ điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc trung ương; việc bổ sung trường hợp xóa đăng ký thường trú…

Các đại biểu cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Cư trú để tiếp tục thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do cư trú của công dân, tạo hành lang pháp lý bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân. Việc sửa đổi toàn diện Luật Cư trú nhằm ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý cư trú, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc thực hiện quyền tự do cư trú.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, bảo đảm nội dung của dự thảo phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng kết luận nội dung thảo luận. 


Kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo và cho biết qua thảo luận, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Cư trú, cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại phiên họp thẩm tra, tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 tới./.


Tác giả: Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 34
Năm 2020 : 1.093.961