• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Khai mạc Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 27/6/2022, tại Kiên Giang, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay; dự báo diễn biến tình hình, xác định chủ trương, nhiệm vụ công tác cho phù hợp với đòi hỏi của tình hình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2022. Đồng thời triển khai quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và triển khai Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc Học viện, trường, bệnh viện CAND, Giám đốc Công an các địa phương...

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào Cờ tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

Đặc biệt, ngày 17/6/2022, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một trong những chủ trương quan trọng, lâu dài, đòi hỏi lực lượng CAND phải quyết tâm đề ra kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể để thực hiện thắng lợi chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được; dự báo xu hướng diễn biến của tình hình; từ đó xác định những chủ trương, giáp pháp công tác cần phải bổ sung, điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Đã triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng; đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước.

Nổi bật, đã triển khai bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; triển khai hiệu quả phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lợi dụng tình hình thế giới để gây rối an ninh, trật tự; chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19… Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội…

Thứ trưởng Lương Tam Quang báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngay từ đầu năm 2022, lực lượng CAND đã triển khai quyết liệt các cách làm mới, biện pháp mới, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường, đã tập trung triệt phá các chuyên án, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng. Chủ động làm tốt công tác tham mưu với Chính phủ, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới… Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác Cảnh sát cơ động tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021; lực lượng CAND đã điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,93%). Đã phát hiện, bắt giữ 13.417 vụ, 20.048 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 446,39 kg heroin, 925,56 kg và 2.568.944 viên ma túy tổng hợp… 

Bên cạnh đó đã tham mưu ban hành và quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong tất cả các lĩnh vực, với 05 nhóm tiện ích, hoàn thành 08/11 dịch vụ công thiết yếu mức độ 04 theo chức năng của ngành Công an trên Cổng dịch vụ công Quốc gia… góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Có thể khẳng định, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra nhiều vấn đề, khó khăn, thách thức mới hơn. Song lực lượng CAND đã nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu cũng như các chỉ tiêu đề ra.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Bộ Công an.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, bám sát vào các chủ đề chính của Hội nghị; tập trung đi sâu làm rõ, nhấn mạnh thêm một số nội dung, kết quả đạt được, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó dự báo tình hình, những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự cần tập trung giải quyết; đề xuất, kiến nghị bổ sung nhiều chủ trương, giải pháp công tác cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2022 và trong thời gian tiếp theo…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành phần thảo luận tại Hội nghị.


Tác giả: Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
Công an tỉnh Thái Bình hưởng ứng phong trào hiến máu "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"
Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và trao tặng quà Tết “Tết ấm tình thương – Trao gửi yêu thương” tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh
Công an tỉnh Thái Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)
Công an tỉnh Thái Bình bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình: Ra quân trồng rừng ngập mặn
Hội thi “Thanh niên Công an Thái Bình học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”
Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Công an, phát động phong trào thi đua năm 2023
Công an Thái Bình: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình tích cực tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho người dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 9.843
Năm 2024 : 1.284.446