• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Thái Bình: Tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Sáng ngày 11/8/2022, tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Dự, chỉ đạo có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lại Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Cục chức năng thuộc Bộ Công an; đồng chí Thượng tá Trần Văn Phúc - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, toàn diện của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Tiền Hải và xã An Ninh nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng; phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đổi mới phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin trong tình hình hiện nay. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua khác của địa phương, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

Đồng chí  Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

Đồng chí Thượng tá Trần Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình, huyện Tiền Hải và xã An Ninh; đồng chí yêu cầu lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học chăm lo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì hàng năm, hướng về cơ sở để thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phải gắn với các phong trào thi đua khác của từng đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền phải đổi mới nội dung, hình thức, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm huy động được đông đảo nhân dân tham gia vào phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm sơ kết, tổng kết, đánh giá các phong trào hay, các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy, nhân rộng; đồng thời rà soát thanh loại những mô hình kém hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương  phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an để chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực sự là Ngày hội của Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ đó tự giác thực hiện; quan tâm xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; phát huy tốt vai trò của các bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín, lựa chọn người có năng lực phẩm chất tốt để bổ sung cho đội ngũ cơ sở để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Bình đạt thành tích cao hơn, vững chắc hơn, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lại Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã trao Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân và Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 5 cá nhân của huyện Tiền Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen, Giấy khen cho 09 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các cá nhân của huyện Tiền Hải

Đồng chí Lại Văn Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Thượng tá Trần Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các mô hình tự quản của xã An Ninh, huyện Tiền Hải.         

Cũng trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã An Ninh ra mắt 04 mô hình gồm 02 mô hình “Tôn giáo đoàn kết bảo đảm an ninh trật tự”, 01 mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” và 01 mô hình câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí  Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thăm mô hình “Camera giám sát an ninh” tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải.

Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Thượng tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa và công cụ hỗ trợ cho các tổ tự quản của xã An Ninh, huyện Tiền Hải

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự một số hoạt động văn hóa thể thao của các tầng lớp nhân dân trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải


Tác giả: Bình Vân (Ảnh: Việt Anh)
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho người dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 08
Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm mang hương vị gia đình” nơi tuyến đầu chống dịch
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình tăng ca, làm đêm, tận tụy phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 1.091
Năm 2022 : 2.177.290