• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Khối Nội chính tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019

Chiều ngày 15/7/2019, khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trong khối gồm: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Thanh tra tỉnh, sở nội vụ, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua của Khối các cơ quan nội chính tỉnh đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã phát động, tổ chức các phong trào thiết thực như: Công an tỉnh triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ’’; Tòa án nhân dân tỉnh gắn với chức năng nhiệm vụ được giao, giải quyết, xét xử các loại án, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động  phong trào thi đua Quyết thắng 2019 gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Trách nhiệm, nghiệm túc trong công việc; gương mẫu, đúng mực trong cuộc sống” và phương châm: “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiểu quả”; Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành với khẩu hiệu: “Toàn hệ thống thi hành án dân sự thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết; hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”; Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng. Phát động đợt thi đua “Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông”; Thanh tra tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “ Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Sở nội vụ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, nâng  cao văn hóa và đạo đức công vụ gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị trưởng Khối thi đua đề nghị các đơn vị trong Khối phát huy kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua; Khắc phục tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, làm tốt công tác khen thưởng, sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác để phong trào thi đua khen thưởng của Khối thi đua các Sở, ngành Nội chính tỉnh ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao trong năm 2019.


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.214
Năm 2020 : 594.407