• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới năm 2019

Sáng ngày 8/8/2019, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019. Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng ( Ảnh: Nguyễn Tùng)

Trong 7 ngày, 44 học viên là đảng viên mới sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc,  dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên cần chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học và điều lệnh Công an nhân dân; nêu cao tính chủ động, tự giác nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi những vấn đề còn chưa hiểu sâu. Vận dụng kiến thức đã được nghiên cứu học tập vào thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Hoàn thành tốt bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị. Đối với giảng viên và Ban quản lý lớp học cần chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, đưa các tình huống thực tiễn vào quá trình giảng dạy; duy trì quản lý lớp học đúng thời gian và chương trình đề ra./.

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 229
Năm 2020 : 1.147.904