• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị kiểm tra tại Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình

Ngày 30/7/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số 26-QN/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình. Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị, dự và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị chức năng.

Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo trung ương phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả việc thực hiện 2 nghị quyết trên của Đảng bộ Công an tỉnh. Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai nghị quyết tới toàn thể đảng viên, tỷ lệ tham gia học nghị quyết đạt 98,8%. Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch và quy chế để cụ thể thực hiện Nghị quyết số 26 và Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Quá trình thực hiện nghị quyết, Công an tỉnh đã triển khai sát nhập, hợp nhất, giải thể một số đơn vị cấp phòng, cấp đội theo chỉ đạo của Bộ Công an, giảm số đầu mối đơn vị cấp phòng từ 30 xuống 26. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và Bộ Công an về điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, đến thời điểm hiện nay Công an tỉnh đã điều động 44 cán bộ xuống đảm nhiệm chức danh Công an xã ở 32 xã; trong đó có 31 Trưởng Công an xã, 12 Phó trưởng Công an xã và 01 Công an viên ở những xã khuyết, thiếu trưởng, Phó trưởng Công an xã. Việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo tiến độ, đúng lộ trình theo quy định của Bộ Công an và bước đầu đã đạt được những kết quả tốt góp phần nâng cao hiểu quả Công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đạt được trong những năm qua; đồng thời đánh giá các báo cáo, tài liệu của Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, số liệu cụ thể và việc thực hiện triển khai các nghị quyết bài bản, nghiêm túc. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Bùi Ngọc Quý đề nghị Đảng ủy  Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung mà 2 nghị quyết đã đề ra. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 341
Năm 2020 : 248.338