• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh tổng kết công tác Hồ sơ nghiệp vụ năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Chiều ngày 05/01/2020 Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hồ sơ nghiệp vụ năm 2020; triển khai kế hoạch công tác năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác hồ sơ nghiệp vụ; ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ tại công an các đơn vị, địa phương. Tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 11 và Thông tư 60 của Bộ công an quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong công tác; đã tổ chức tiếp nhận tra cứu 77.954 yêu cầu các loại, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các nhiệm vụ chính trị khác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương...

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả lực lượng hồ sơ đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng yêu cầu lực lượng hồ sơ cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau: Phối hợp các đơn vị bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cứ Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác Hồ sơ phải phục vụ đắc lực, hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; chủ động tham mưu tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ, nhất là đối với lực lượng Công an xã chính quy; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của lực lượng hồ sơ, nhất là cán bộ làm công tác nghiệp vụ, cán bộ hồ sơ chuyên trách cấp huyện; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác hồ sơ nghiệp vụ, giảm thời gian, thủ tục hành chính cho cán bộ làm công tác nghiệp vụ và công tác hồ sơ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hồ sơ chuyên trách, bán chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Tác giả: Vũ Thảo (Ảnh: Bùi Thành)
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 509
Năm 2021 : 32.785