• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 18/7/2019, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 . Đồng chí Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố

Đồng chí Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của toàn lực lượng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019


6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh có nhiều giải pháp chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn Công an các đơn vị địa phương chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền, các cơ quan doanh nghiệp, trường học triển khai nhiều chương trình, kế hoạch mang lại hiệu quả, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì, phát triển góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ thực hiện thắng lợi các thành tích, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được của toàn lực lượng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; trong đó, chú trọng tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo có giải pháp, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới phát sinh. Khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót bảo đảm cho công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển cả về bề rộng, có chiều sâu góp phần tích cực bảo vệ vững chắc an ninh trật tự từ cơ sở.


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 298
Năm 2020 : 243.624