• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh Thái Bình: Khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần ký kết giao ước thi đua năm 2020

Chiều ngày 18/2/2020, Khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" năm 2020. Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo.

Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần năm 2020

Năm 2019, các đơn vị khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần đã bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, chương trình hành động của Khối để triển khai, tổ chức phong trào thi đua tạo khí thế và động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, thanh tra, hồ sơ nghiệp vụ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, bảo đảm phục vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác góp phần cùng các lực lượng Công an trong tỉnh giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh.

Khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần ký kết giao ước thi đua năm 2020

Với thành tích đã đạt được, năm 2019 khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần có 01 đơn vị được nhận cờ Thi đua của Chính phủ, 02 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 04 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Tiên tiến".

Tại hội nghị, khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần đã thông qua chương trình hành động và tổ chức ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" năm 2020 và bàn giao đơn vị Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2020.

Đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trịnh Đình Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của Khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh: Năm 2020, khối thi đua cần bám sát và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm; chủ động triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; tham mưu, đề xuất ban hành các giải pháp mang tính chiến lược, phục vụ lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Công an Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Tiếp tục tham mưu thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế; hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác hồ sơ nghiệp vụ và công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng./.


Tác giả: Bùi Dương
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 398
Năm 2020 : 248.395