• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an Thái Bình: Khối An ninh nhân dân ký giao ước thi đua năm 2020

Sáng ngày 26/2/2020, Khối thi đua An ninh nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” năm 2019 và ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” năm 2020. Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo.

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” khối An ninh Nhân dân.

Năm 2019, các đơn vị trong khối An ninh nhân dân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Lực lượng An ninh tiếp tục tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình liên quan đến an ninh trật tự, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tham mưu giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự,  bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh tuyến biển... kịp thời đấu tranh, ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động khủng bố phá hoại, thành lập các tổ chức chính trị đối lập... không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Với thành tích đã đạt được, năm 2019 Khối An ninh nhân dân đã có 50 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó Phòng An ninh điều tra được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Tại hội nghị, Khối thi đua An ninh nhân dân đã thông qua chương trình hành động và tổ chức ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và tổ chức bàn giao đơn vị Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2020.

Khối An ninh nhân dân tổ chức ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”  năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào “Công an Nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” năm 2019 của Khối An ninh nhân dân. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Khối thi đua cần tiếp tục thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua đã ký kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phát động, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, đội công tác và từng cá nhân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.


Tác giả: Bùi Thành (Công an tỉnh)
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 9
Hôm nay : 406
Năm 2020 : 248.403