• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại Công an tỉnh

Sáng ngày 30/7/2019, tại Công an tỉnh Thái Bình, đoàn kiểm tra của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Chuyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban thi đua khen thưởng tỉnh, phó trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 3 năm 2016-2018.

            Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo của Công an tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2018. Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Ban thi đua, khen thưởng tỉnh; việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”,  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh. Thông qua học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, của Đảng, Nhà nước về thi đua, yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua trong tình hình mới; từ đó tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua do Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương phát động, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên, nhất là, công tác bảo vệ an ninh trât tự và cải cách thủ tục hành chính, phục vụ quyền lợi chính đáng của các tổ chức và nhân dân. 

Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh kiểm tra  việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng tại Công an tỉnh (Ảnh: Thanh Tùng)

            3 năm qua, Công an tỉnh đã xét, đề nghị các cấp khen thưởng cho hơn 2.200 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các năm 2016, 2017, 2018: 03 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 18 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 12 tập thể được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; 50 đơn vị cơ sở, 168 đơn vị trực thuộc cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 31 đơn vị cơ sở, 198 đơn vị trực thuộc cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”; 01 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 13 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; 715 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ  Thi đua cơ sở”; hơn 5.700 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 293
Năm 2020 : 243.619