• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam

Sáng ngày 08/7/2021, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Vương - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày diễn văn Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng lãnh đạo, các cấp, các ngành giúp đỡ, nhân dân tin yêu, hết lòng ủng hộ, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã viết nên trang sử vàng truyền thống bằng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí chiến đấu quả cảm và cả máu xương của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ. Cùng với lực lượng An ninh trong cả nước, lực lượng An ninh Công an Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị ở từng địa bàn; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, chủ động dự báo tình hình, xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động. Lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương; các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời chủ động tham mưu và trực tiếp tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid - 19. Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình luôn kiên định, cảnh giác, giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Chủ động nắm tình hình, tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh kiên quyết, kiên trì giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của nhân dân và truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị lực lượng An ninh nhân dân Công an tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng của Ngành, của quê hương, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động với quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình trong sạch, vững mạnh, có chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức kỷ luật cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, trong đó chú trọng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân nhằm chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời ngăn chặn, phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động với nội dung, mục tiêu cụ thể, thiết thực, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid - 19, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lây lan trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò xung kích của lực lượng Công an tỉnh trong công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc buổi gặp mặt

Phát biểu bế mạc buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; sự thương yêu, giúp đỡ của nhân dân. Đồng thời khẳng định các lực lượng Công an Thái Bình nói chung, lực lượng An ninh Thái Bình nói riêng quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, siết chặt đội ngũ, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng vũ trang sắc bén của Đảng, là con em yêu quý của nhân dân.

Nhân dịp này, 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam


Tác giả: Việt Anh - Bùi Thành
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.056
Năm 2021 : 576.570