• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh sơ kết công tác xây dựng lực lượng, thanh tra, hậu cần 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 13/7/2021, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng lực lượng, thanh tra, hậu cần 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2021, quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thanh tra, hậu cần. Trọng tâm là tập trung xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo theo đúng quy định của Bộ Công an và yêu cầu thực tiễn của địa phương; thực hiện tốt chính sách cán bộ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện; đặc biệt là tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử; phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các mặt công tác thanh tra, kiểm tra đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai phạm của cán bộ chiến sĩ. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm, chủ động đầu tư, mua sắm trang bị, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản đã được trang bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Việt Anh)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, thanh tra, hậu cần 6 tháng đầu năm của toàn lực lượng. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các kế hoạch chuyên đề công tác, bảo đảm an ninh trật tự. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định, Thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, bảo đảm mỗi xã có tối thiểu 05 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Công an các đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên việc kiểm tra chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác. Nâng cao chất lượng công tác, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết kiếu nại tố cáo. Chủ động trong công tác hậu cần kỹ thuật; đầu tư, mua sắm, tiếp nhận các trang thiết bị, vật tư, tài sản, kỹ thuật nghiệp vụ, quân trang, xăng dầu phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng; đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ chiến sĩ bảo đảm an toàn, hiệu quả đúng tiến độ đề ra, góp phần phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng./.


Tác giả: Bùi Thành
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 933
Năm 2021 : 576.447