• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh, công dân Việt Nam đến từ vùng dịch Covid-19 vào tỉnh Thái Bỉnh

1. Thực hiện Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp các ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Quyết định số 173/QĐ_TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) gây ra, Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 569/BYT-DP ngày 09/02/2020 của Bộ Y tế việc hướng dẫn thực hiện việc giảm lượng người cách ly tập trung tại các tỉnh có cửa khẩu; Kế hoạch số 08/KH-UBND tỉnh ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch Covid-19; ngày 25/02/20120, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung người nước ngoài nhập cảnh, công dân Việt Nam đến từ vùng dịch Covid-19 vào tỉnh Thái Bình.

- Đối tượng cách ly: Là người nước ngoài đến từ hoặc đi qua các tỉnh của Trung Quốc vào Việt Nam; người đến từ các quốc gia có công bố dịch; người Việt Nam từ Trung Quốc trở về hoặc đi qua Trung Quốc. Những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm tiếp nhận từ tỉnh khác về khi các tỉnh biên giới quá tải chuyển về tỉnh; người không được bảo hộ y tế đi từ các ổ dịch trong nước về. Các trường hợp khác do Ban Chỉ đạo tỉnh Quyết định.

- Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày đối tượng cách ly nhập cảnh vào Việt Nam hoặc người Thái Bình sinh sống tại Việt Nam có chỉ định cách ly.

- Khu vực cách ly: Tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

2. Để thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất, hậu cần, phục vụ và tổ chức lực lượng chỉ huy điều hành, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương duy trì hoạt động trong cơ sở cách ly, bố trí lực lượng tham gia phục vụ tại cơ sở cách ly. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, Ủy ban nhân dân xã Đông Phong, huyện Đông Hưng bảo đảm phương án an ninh, vệ sinh môi trường tại khu vực cách ly. Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và phân bố đối tượng cách ly về các khu cách ly. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Sở Y tế thành lập các Tổ Y tế và phối hợp với lực lượng Quân y để làm việc trực tiếp tại khu vực cách ly để tiếp nhận, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng trong các cơ sở cách ly. Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại nơi cách ly và các đối tượng được cách ly. Kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh Covid-19, chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an trong việc vận chuyển, đưa, đón các đối tượng cách ly vào, ra khỏi khu vực cách ly theo quy định.Thực hiện việc xử lý chất thải, thanh khiết môi trường theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động chuyên môn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan nắm bắt, sàng lọc, phân nhóm các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Bình và công dân Việt Nam từ vùng có dịch về địa bàn tỉnh để thực hiện cách ly theo quy định.

Phối hợp với Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận người phải cách ly đưa vào khu vực cách ly của tỉnh; tổ chức lực lượng, phương tiện, lập phương án bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cách ly.

- Sở Tài chính kịp thời thẩm định dự toán kinh phí cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các lực lượng thực hiện công tác tiếp nhận, cách ly tại các điểm trên địa bàn mình quản lý. Chỉ đạo nghiêm việc cách ly đối tượng tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Y tế để chỉ đạo kịp thời./.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 307
Năm 2020 : 248.304