• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam đã lập chiến công xuất sắc, ghi dấu ấn trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc: Khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân non trẻ do liên minh phản động Quốc dân đảng cấu kết với thực dân Pháp tiến hành. Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 12/7 hằng năm được Đảng ủy Công an Trung ương lấy làm ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Khối An ninh nhân dân tổ chức ký Giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” năm 2020

Công an Thái Bình được thành lập tháng 8/1945, ban đầu có 35 cán bộ, chiến sĩ với 6 ban chuyên môn, trong đó có Ban Chính trị làm nhiệm vụ điều tra các vụ án chính trị, đó là tiền thân của lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình ngày nay. Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; sự phối hợp, hiệp đồng của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, của các lực lượng vũ trang; sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình đã mưu trí, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ chính quyền cách mạng mới thành lập và trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trong hoàn cảnh khó khăn, quân số ít, trình độ mọi mặt còn hạn chế, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng bảo vệ chính trị đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, phá tề, trừ gian, triệt phá nhiều tổ chức gián điệp, chính trị phản động, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, góp phần vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi.

Hòa bình lập lại, lực lượng An ninh nhân dân được kiện toàn, phát triển, tiếp tục lập nhiều chiến công. Tiêu biểu là đấu tranh thắng lợi chống địch cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam; giữ vững an ninh trật tự trong cải cách và sửa sai sau cải cách ruộng đất; phục vụ thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở địa phương, góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh rà soát, lập danh sách các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng dịch nhập cảnh vào địa phương làm việc, thăm thân, du lịch và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng dịch trở về địa phương

Cán bộ, chiến sĩ phòng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh nhân dân đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 7 tổ chức chính trị phản động; quản lý giáo dục hàng nghìn đối tượng tề ngụy, gián điệp, chỉ điểm, bọn phản động và những người có quá khứ làm tay sai cho giặc, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Hàng trăm cán bộ xung phong, tình nguyện lên đường chi viện cho An ninh miền Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng chục đồng chí anh dũng hy sinh, bị thương.

Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội, lực lượng An ninh nhân dân dựa vào dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp cùng các lực lượng Công an trong tỉnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chi viện cho Công an các tỉnh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế.

Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp, lực lượng An ninh nhân dân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp và huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn; duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, hoạt động chống phá của bọn phản động; chủ động kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tôn giáo, an ninh tuyến biển…

Thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, lực lượng An ninh nhân dân đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị móc nối với các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong, không để liên kết, tụ tập, công khai thành lập các tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình gây rối, gây bạo loạn, giữ vững ổn định chính trị trong tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cùng với sự quan tâm của Bộ Công an, của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng lực lượng An ninh nhân dân trong sạch, vững mạnh ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận thầm lặng, phải đối mặt với nhiều gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ an ninh đã nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc. Với những thành tích to lớn đó, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình đã góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an Thái Bình, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí minh, 02 Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Lẵng hoa của Chủ tịch nước; 7 tập thể và 01 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Trong đó có Ban Bảo vệ chính trị); Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tăng Huân, Huy chương các hạng, được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Giám đốc công an tỉnh trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu Luật An ninh mạng”

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Công an Thái Bình phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; luôn kiên định, giữ vững lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đạo đức, bản lĩnh cách mạng; nâng cao trình độ về mọi mặt và tác phong trong công tác, sinh hoạt. Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chiến lược, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành, của cấp ủy, chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các lực lượng Công an trong tỉnh giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, góp phần đẩy mạnh, thực hiện thắng lợi tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 972
Năm 2021 : 576.486