• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Kết quả kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin dân cư

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCA-C06 ngày 04/3/2020 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian qua, các lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 kiện toàn Ban Chỉ đạo 896 tỉnh; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 26/5/2020 triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh năm 2020; Công văn số 2395/UBND-NC ngày 25/5/2020 chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thành lập 2 Đoàn phúc tra do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia, đồng thời tăng cường 134 cán bộ các phòng, ban đi cơ sở phối hợp Công an cấp xã. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 896 Công an tỉnh tiếp tục ban hành 8 công văn chỉ đạo Công an các huyện, thành phố chấn chỉnh công tác kiểm tra, phúc tra, đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện qua đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

Để triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin dân cư, Công an tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các nội dung triển khai thu thập thông tin dân cư trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Trong đó Công an tỉnh đã biên soạn nội dung  bài tuyên truyền, in đĩa CD cấp phát cho Công an huyện, thành phố; phối hợp xây dựng 2 phóng sự phát trên Đài truyền hình Thái Bình và truyền hình Công an nhân dân (ANTV); viết 2 bài đăng trên báo Công an nhân dân, Báo Thái Bình và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Công an huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên sóng truyền thanh, phát thanh. Công an cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh.

Đến ngày 29/6/20209, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phúc tra 2 đợt tại 8 huyện, thành phố và 24 xã, phường, thị trấn với 1.165 phiếu thu thập thông tin công dân. Công an cấp huyện đã tiến hành kiểm tra, phúc tra tại 260/260 xã, phường, thị trấn với 25.573 phiếu thu thập thông tin công dân, Công an cấp xã đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu 1.938.355 phiếu thu thập thông tin công dân. Một số nơi kiểm tra, phúc tra đã đạt tỷ lệ 100% như Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải.

Tuy nhiên quá trình kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin dân cư vẫn còn một số tồn tại: Tiến độ thực hiện thời gian đầu của một số địa phương còn chậm, chưa vào cuộc quyết liệt; công tác kiểm tra, phúc tra của Công an cấp huyện, cấp xã còn để xảy ra sai sót. Chất lượng thông tin về công dân đã thu thập còn nhiều hạn chế. Tài liệu trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu ở một số nơi đã quá cũ, thông tin trong hộ khẩu đã thay đổi nhiều nhưng không được cập nhật, bổ sung kịp thời. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên là do: nhận thức của một số lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện, cấp xã về công tác kiểm tra, phúc tra thông tin về dân cư thời gian đầu còn hạn chế dẫn đến việc chỉ đạo, triển khai thực hiện còn chưa kịp thời; lực lượng Công an xã chính quy mới tiếp cận địa bàn, đa số trước đây công tác ở các lĩnh vực khác, chưa được tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội nói chung và nghiệp vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lại kiêm nhiệm nhiều công việc ở địa phương… nên cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thu thập và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân; các quy định, hướng dẫn của Bộ về việc thu thập thông tin dân cư thời điểm trước và sau khi ban hành quy trình còn chưa thống nhất, chưa đầy đủ cũng gây nhiều khó khăn cho quá trình thực hiện của Công an cơ sở.

Theo chương trình của Bộ, Quý IV năm 2020 sẽ triển khai lắp đặt trang thiết bị và đưa Dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai thác, sử dụng. Để bảo đảm các điều kiện hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, địa phương tiếp tục tổ chức thu thập thông tin dân cư đối với trường hợp chưa được thu thập và các trường hợp thiếu thông tin; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư. Qua đó tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện việc thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu dân cư; bảo đảm ổn định về tổ chức, hạn chế luân chuyển cán bộ. Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, cập nhật dữ liệu dân cư cho các đơn vị, địa phương.

Công an cấp huyện, cấp xã khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin về công dân. Tiếp tục khảo sát, bố trí địa điểm, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ lắp đặt trang thiết bị, kết nối đường truyền. Bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tham gia đào tạo, tập huấn, tiếp nhận trang thiết bị và sử dụng hệ thống phần mềm. Nâng cao ý thức nghiệp vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hộ khẩu.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hồ sơ hộ khẩu, giảm thủ tục, phiền hà cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý cư trú để nắm chắc biến động cư trú, thường xuyên cập nhật bổ sung các thông tin tài liệu về nhân khẩu qua đó hỗ trợ tích cực công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự./.


Tác giả: Ban Biên tập
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 08
Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm mang hương vị gia đình” nơi tuyến đầu chống dịch
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình tăng ca, làm đêm, tận tụy phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ
Ảnh hoạt động
Ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 17
Hôm nay : 15.669
Năm 2022 : 333.537