• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Hiệu quả thiết thực của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện Quyết định số 521-QĐ/TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã tập trung quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, của việc tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu, giải pháp, nhiệm vụ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Mọi chủ trương, kế hoạch vận động nhân dân tham gia phong trào và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của nhân dân, tạo niềm tin, tự hào, phấn khởi trong nhân dân, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng và thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ an ninh, trật tự; củng cố và tăng cường hơn nữa niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân, sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ đối với lực lượng Công an.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Vương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đảng bộ và nhân dân phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2021

Trong năm năm gần đây, các lực lượng trong tỉnh đã phối hợp tổ chức in treo, kẻ vẽ 6.229 băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích; 496 biển báo tuyên truyền tại nơi công cộng và trục đường giao thông, triển lãm bảng ảnh tuyên truyền an toàn giao thông tại 310 điểm công cộng, tổ chức 305 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 673.364 lượt người; xây dựng 265 phóng sự, 1.512 tin bài tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức 42 cuộc thi tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông bằng hình thức sân khấu hoá với 6.230 lượt người tham gia, qua đó lan tỏa, động viên kịp thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển trong toàn tỉnh.

Hằng năm, vào dịp ngày 19 tháng 8 cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phần Lễ và phần Hội thông qua nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thiết thực. Phần Lễ diễn ra ngắn gọn, trang trọng qua các buổi mít tinh, đại biểu và quần chúng nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng vẻ vang của dân tộc, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Thái Bình qua các thời kỳ lịch sử;... Phần Hội được tổ chức với những hoạt động sôi nổi, mang tinh thần Cách mạng Tháng tám và khí thế của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, với các hoạt động như: Khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho Nhân dân; giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các cuộc thi viết, vẽ, hội thi dưới hình thức sân khấu hóa về đề tài phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh học đường, gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, đã tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phòng chức năng Công an Thái Bình tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Lực lượng Công an tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh

Thực tiễn chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, có tính chiến lược, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ phong trào và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mưu trí dũng cảm truy bắt tội phạm, tấm gương tận tụy, tâm huyết gắn bó với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, điển hình tại xã An Ninh, huyện Tiền Hải, các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao như: mô hình Tổ tự quản an ninh, trật tự; mô hình Cổng trường bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông tại khu vực trường tiểu học và trường Trung học cơ sở xã, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, góp phần xây dựng xã An ninh “bình yên, trật tự, văn minh”. Năm năm qua, thông qua các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin báo tố giác tội phạm, tham gia hòa giải hàng chục vụ việc ở cơ sở, không để xảy ra những phức tạp về an ninh, trật tự tại địa bàn. Với những thành tích đã đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen “Nhân dân và cán bộ xã An Ninh đã có thành tích dẫn đầu phong trào “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, Bộ Công an tặng Bằng khen có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, là nguồn động viên lớn đối với cán bộ và nhân dân xã An Ninh tiếp tục giữ vững danh hiệu xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn về giao thông"

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “xây dựng xã điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị”, phục vụ có hiệu quả chương trình mục tiêu “xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “nông thôn mới nâng cao”, “nông thôn mới kiểu mẫu”... Thông qua các hoạt động Ngày hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các thôn xóm của xã đều xây dựng được hương ước, quy ước; duy trì các điểm khai báo tạm trú, hòm thư tố giác tội phạm, cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân; xây dựng, nhân rộng và hoạt động hiệu quả 1340 mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, có tính xã hội hóa cao, hơn 500 điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trở thành "điểm sáng" được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, như: “Mô hình camera bảo đảm an ninh, trật tự” thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà; “Làng chài bình yên” tuyến sông Hồng, huyện Vũ Thư, “Đội tàu thuyền tự quản giúp đỡ nhau trên biển, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, “mô hình, Câu lạc bộ phòng chống ma túy Hội Cựu chiến Binh thôn Đức Lân xã Vũ Hội; Mô hình dòng họ Nguyễn Hữu xã Đông Sơn an toàn, đoàn kết, văn hóa...Mô hình bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông” của Hội Cựu chiến binh Khu vực Cống Rút, thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà được Bộ Công an ghi nhận, ra thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Thời gian tới, để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, việc tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, sức mạnh của quần chúng nhân dân xây dựng và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… để thực sự là Ngày hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác truyền thông; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.


Tác giả: Đặng Mai
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho người dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 08
Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm mang hương vị gia đình” nơi tuyến đầu chống dịch
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình tăng ca, làm đêm, tận tụy phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 1.063
Năm 2022 : 2.177.262