• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Đảng ủy Công an tỉnh chủ động nắm chắc, phân tích tốt tình hình, đề ra những chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

(Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Kính thưa đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an!

Kính thưa đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội! Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, cùng 187 đại biểu - những đảng viên ưu tú đại diện cho trên 1.000 đảng viên, sinh hoạt tại 26 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Qua nghe Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội, tôi đồng tình cao và hết sức vui mừng, phấn khởi vì trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đề ra, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng bộ Công an tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, vận dụng hợp lý, sáng tạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo giữ vững thế chủ động chiến lược và giải quyết, đối phó kịp thời, hiệu quả các nguy cơ, thách thức đối với an ninh quốc gia như: hoạt động tập trung đông người, tuần hành phản đối Luật An ninh mạng, dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; các hoạt động đầu tư núp bóng, việc quản lý khai thác dự án BOT, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tín dụng đen, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, chặt chẽ các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị ở địa phương. Đấu tranh, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các tổ chức, cá nhân phản động, số đối tượng chính trị, cực đoan tôn giáo, khiếu kiện cố chấp, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để hình thành, phát triển tổ chức chính trị đối lập, các tổ chức tà đạo, đạo lạ.

Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng công tác nghiệp vụ, điều tra, xử lý tội phạm, nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng đấu tranh, chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp; nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân, kiềm chế, triệt tiêu sự gia tăng tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm giết người, tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em. Xây dựng nhiều kế hoạch chuyên đề, tổ chức hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm đang nổi lên, triệt phá thành công nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, đường dây buôn bán ma túy, các tụ điểm phức tạp bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Điều tra, khám phá nhanh, kịp thời 100% các vụ trọng án; tỷ lệ điều tra khám phá án cao, đạt gần 81%.

Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia tích cực công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19, không sử dụng, đốt pháo nổ. Chú trọng xây dựng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng nòng cốt ở cơ sở; đẩy nhanh việc bố trí Trưởng, Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách sang vị trí công tác khác hoặc giải quyết chế độ, chính sách. Đến nay, 100% các xã đã hoàn thành việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã; phát triển, duy trì 1.793 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các ngành nội chính, các ban xây dựng Đảng của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương... trong xây dựng cơ sở chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ, nắm và giải quyết tình hình phức tạp được thực hiện thường xuyên, đúng nguyên tắc và có hiệu quả, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của ngành và địa phương.

Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh, tạo được những chuyển biến cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cán bộ, chiến sĩ luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, yên tâm gắn bó với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác của đơn vị theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương; công tác huấn luyện có nhiều chuyển biến, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị theo từng nhiệm vụ, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng; mặc dù có những thay đổi về nhân sự các chức vụ chủ chốt trong Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã triển khai thực hiện toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào của ngành thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua là hết sức trân trọng, là nền tảng tạo đà cho bước phát triển của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta vẫn phải thẳng thắn thấy rằng trong nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu. Tại Đại hội Đảng bộ lần này, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thảo luận, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những hạn chế, yếu kém như: Công tác dự báo, nắm tình hình còn yếu; chất lượng một số mặt nghiệp vụ cơ bản chưa cao; hoạt động của các băng, ổ, nhóm tội phạm còn phức tạp, hoạt động trong thời gian dài mới được điều tra, triệt phá, gây bức xúc trong nhân dân; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc chưa thường xuyên; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa sâu rộng và hiệu quả; công tác tư tưởng, chính trị, sinh hoạt đảng của cấp ủy, chi bộ chất lượng chưa cao; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ, chiến sĩ chưa nghiêm túc, cá biệt còn để xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Những vấn đề này đề nghị Đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước đang tiếp tục tạo thế và lực ngày càng vững mạnh để nước ta hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn với cộng đồng quốc tế, nhằm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực hiện nay vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những vấn đề liên quan tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo sẽ tác động trực tiếp, là những thách thức đối với an ninh quốc gia. Ở trong nước, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn...

Trong tỉnh, tình hình chính trị - xã hội ổn định, Thái Bình đang đứng trước thời cơ, vận hội mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện xây dựng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế biển, với nhiều dự án kinh tế trọng điểm, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các hoạt động giao thông vận tải, dịch vụ, du lịch, đánh bắt, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản... Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm hoạt động băng nhóm, lưu động, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây án ngày càng manh động, liều lĩnh; tội phạm cướp giật, xâm hại tình dục trẻ em, chống người thi hành công vụ gia tăng, tội phạm núp bóng công ty, doanh nghiệp, tín dụng đen, đánh bạc, bảo kê hoạt động ngày càng tinh vi... Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Công an tỉnh trong thời gian tới những yêu cầu mới, cao hơn, toàn diện hơn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh Thái Bình giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, Đại hội cần tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Tôi nhất trí cao với phương hướng, mục tiêu, 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là 3 giải pháp trọng tâm, đột phá đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi xin gợi mở một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận, quyết định:

Một là: Sau Đại hội Đảng bộ, các cấp ủy cần chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; những chủ trương, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới, Đảng ủy Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc và phân tích tốt tình hình, từ đó đề ra những chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Hai là: Thực hiện tốt vai trò nòng cốt chuyên trách tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án, kế hoạch công tác an ninh. Đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, tập trung đông người tuần hành, biểu tình gây rối, bạo loạn, hình thành các tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép, các “điểm nóng” về an ninh trật tự. Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa, quản lý, giám sát chặt hoạt động của số đối tượng phản động, cơ hội chính trị, bất mãn tiêu cực, khiếu kiện cố chấp, chức sắc tôn giáo cực đoan. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế tại địa phương; nhất là thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu đề xuất và phối hợp giải quyết dứt điểm những nơi mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện phức tạp, các vụ đình công, lãn công. Bảo đảm an ninh mạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tôn giáo, quản lý tốt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

Triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kiên quyết triệt phá, phối hợp xử lý tội phạm băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, tội phạm do nguyên nhân xã hội, giảm tai nạn giao thông và tai nạn xã hội... coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách của toàn lực lượng. Vì vậy, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; bảo đảm tốt trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Trước mắt, ngành Công an phối hợp với ngành Kiểm sát, Tòa án khẩn trương hoàn thiện công tác điều tra để đưa ra truy tố xét xử vụ án băng nhóm tội phạm và các đối tượng có liên quan vừa qua chúng ta đã khởi tố, đã có kết luận điều tra, việc xử lý vụ án phải đảm bảo khách quan, công bằng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai và bỏ lọt tội phạm, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân trong tỉnh.

Ba là: Thực hiện nghiêm túc các nội dung về cải cách tư pháp trong ngành Công an nhân dân, gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về an ninh - trật tự; tôn trọng và đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân; khắc phục các vi phạm, sai sót trong thi hành pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, trong giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là với lực lượng Quân đội, Biên phòng trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật; nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, quản lý, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và gắn bó mật thiết với nhân dân; gắn huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của các loại đối tượng. Có giải pháp cụ thể để xây dựng lực lượng Công an nhân dân tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thường xuyên đoàn kết, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, đoàn kết quân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để tình huống bị động, bất ngờ xảy ra.

Năm là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức cán bộ và đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc để xây dựng Đảng bộ, từng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phải quán triệt, có giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân, quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Công an nhân dân. Tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của ngành. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ để trong bất cứ tình huống nào Công an tỉnh luôn là lực lượng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Cùng với nội dung trên, Đại hội chúng ta còn có nhiệm vụ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây là những nội dung rất quan trọng của Đại hội. Trên cơ sở quy định của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an tỉnh và thực tiễn của Đảng bộ, tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội hãy phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, đơn vị, vì sự phát triển của lực lượng Công an tỉnh, trên cơ sở tiêu chuẩn và cơ cấu, Đại hội cần sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đảm bảo đủ số lượng và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, tinh thần quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng Đảng bộ Công an tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa những nội dung nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Thái Bình xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Bắc Ninh trong thời gian qua đã hết sức quan tâm, phối hợp tạo điều kiện để tỉnh Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển của Thái Bình nói chung, hoạt động của Công an Thái Bình nói riêng; rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, chiến sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả: Nguồn: Báo Thái Bình điện tử
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 942
Năm 2021 : 576.456