• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Đảng ủy Công an Thái Bình: Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Những ngày này, cùng với các cấp ủy tổ chức đảng trong cả nước, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đang tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 187/KH/TU ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân.

Nhận thức rõ Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình đã xây dựng, ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 triển khai tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đảng bộ Công an huyện, thành phố theo đúng quy trình, quy định. Đến nay, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Công an huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội theo đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng để Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Xác định việc chuẩn bị văn kiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuẩn bị Đại hội, căn cứ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết định thành lập tiểu ban văn kiện và tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện, phân công trách nhiệm từng đồng chí trong cấp ủy về công tác chuẩn bị nội dung văn kiện. Để xây dựng văn kiện Đại hội thực sự có chất lượng thể hiện tầm nhìn chiến lược, có tính định hướng, bao quát, sát với thực tế, công tác xây dựng văn kiện được quan tâm thực hiện với phương châm công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, bám sát hướng dẫn của Đảng cấp trên và tình hình thực tế để xây dựng với nhiều điểm mới, khâu đột phá; đồng thời tranh thủ tối đa sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và cơ quan cấp trên bảo đảm theo các quy trình, hướng dẫn. Đáng chú ý, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đã đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Dự thảo báo cáo chính trị cũng đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Ngoài việc chuẩn bị tốt dự thảo báo cáo chính trị, còn tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phòng An ninh đối nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với chuẩn bị văn kiện Đại hội, công tác nhân sự cũng được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện đúng quy trình, việc xây dựng đề án nhân sự đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương; Quy định 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân và trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.Theo kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh tiến hành vào trung tuần tháng 7 năm 2020.

Thượng tá Trần Thành Tùng - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an Thái Bình cho biết: “Do xác định công tác xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của Đại hội đảng các cấp, đơn vị đã sớm tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung xây dựng văn kiện Đại hội kỹ lưỡng, cẩn trọng, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn, bảo đảm yêu cầu theo đúng quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức, cán bộ rà soát, tham mưu, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu; có trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chuẩn bị cho việc tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Công an Thái Bình đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp./.


Tác giả: Duy Hưng (Ảnh: Việt Anh)
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 08
Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra chốt phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình “Bữa cơm mang hương vị gia đình” nơi tuyến đầu chống dịch
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình tăng ca, làm đêm, tận tụy phục vụ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ
Ảnh hoạt động
Ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 18
Hôm nay : 14.927
Năm 2022 : 332.795