• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-BCNDA4 ngày 06/01/2020 của Ban Chủ nhiệm Dự án 4 về triển khai thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2020; ngày 10/02/2020 Ban Chủ nhiệm Dự án 4, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số: 234/KH-BCNDA4, triển khai thực hiện.

1. Kế hoạch nhằm mục tiêu tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chỉ đạo và huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn xã hội tham gia, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; kiềm chế và làm giảm nguyên nhân người chưa thành niên vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể với cộng đồng nhằm huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

2. Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị là thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án 4 chủ động làm tốt các nhiệm vụ sau:

- Công tác phòng ngừa tội phạm: Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em; kịp thời phản ánh phương thức, thủ đoạn, kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, tạo niềm tin cho quần chúng nhân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra, xử lý thông tin trên mạng xã hội, nhất là các trang web, clip khiêu dâm trẻ em; các tài khoản mạng xã hội có nội dung xấu, ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của trẻ em, nhất là bạo lực học đường.

Biên soạn tài liệu và tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em cho học sinh các cấp, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, xa trung tâm, địa bàn khó khăn.

Triển khai đến Hội phụ nữ cơ sở tài liệu truyền thông chung về phòng, chống mua bán người, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; củng cố, kiện toàn và tập huấn nâng cao cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên để hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền tại cộng đồng.

Xây dựng kế hoạch hành động hưởng ứng: Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2020); Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28/6/2020) và Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người (ngày 30/7/2020); tăng cường các hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em, mua bán người bảo đảm thiết thực, hiệu quả; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề tại cộng đồng dân cư để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, mua bán người, nhất là các vấn đề liên quan đến lao động di cư bất hợp pháp, hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi sáng tác, xây dựng các tiểu phẩm hoặc thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình "Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng", "Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục" để rút kinh nghiệm, nhân rộng.

- Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm: Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, xác lập, đấu tranh chuyên án, điều tra khám phá các vụ án xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục; các vụ việc do người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, tội phạm mua bán người. Tổ chức cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, trong đó tập trung xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp có liên quan đến tội phạm mua bán người, đưa người vượt biên, xuất cảnh trái phép; tổng điều tra, khảo sát tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật, người đi khỏi địa phương không rõ lý do nghi bị mua bán để phục vụ báo cáo theo từng chuyên đề.

Đối với các trường hợp người chưa thành niên vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng có hiệu quả các biện pháp quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư, tổ dân phố, thôn xóm, trường lớp, kiểm điểm, cam đoan và giao gia đình quản lý, giáo dục; lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện.

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (nhà hàng, khách sạn, karaoke, massage...), nhất là các địa bàn giáp ranh, địa bàn giáp biển, đề nghị ký cam kết với chính quyền cơ sở, Công an xã, phường, thị trấn về bảo đảm an ninh trật tự.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra pháp luật đối với cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp trong điều tra các vụ án, tiếp nhận giải quyết đơn thư, tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ việc xâm hại trẻ em, các vụ việc do người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người.

Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp và các địa phương có đường biên giới với nước ngoài để trao đổi thông tin, thiết lập đường dây nóng, phối hợp điều tra, bắt giữ, dẫn giải, chuyển giao, truy nã đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em, mua bán người và giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, mua bán người, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật và răn đe tội phạm.

- Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Chỉ đạo xây dựng, lồng ghép và nhân rộng các mô hình về "Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng"; "Phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục", "Phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, bạo hành, xâm hại, mua bán"; tổ chức sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, có kế hoạch duy trì, nhân rộng góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện.

Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Dự án 4, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ nhiệm. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp liên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan bảo vệ trẻ em; nghiên cứu bố trí cán bộ chuyên trách về bảo vệ trẻ em ở cấp xã.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng như: dân phòng, bảo vệ dân phố, cơ quan doanh nghiệp, trường học, lực lượng xung kích trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Xây dựng mô hình "Phòng điều tra thân thiện" tại các đơn vị, Công an huyện, thành phố. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng trinh sát viên, điều tra viên trực tiếp thụ lý các vụ việc xâm hại trẻ em hoặc vụ việc có người chưa thành niên tham gia tố tụng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị là thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án 4 chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 362
Năm 2020 : 248.359