• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công an, của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (gọi tắt là Chỉ thị 10) và Công điện số 724/CĐ-TTg, ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (gọi tắt là Công điện số 724). Ngày 20/9/2019, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 1735/KH-CAT-PX05 triển khai thực hiện:

Để tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động công vụ, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 05 công tác trọng tâm sau:

- Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thường xuyên, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và trong hoạt động công vụ của cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền quản lý; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương, thật sự gương mẫu trong công tác, đạo đức, lối sống; lấy kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những tiêu chí đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng đơn vị.

Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khi để cán bộ, chiến sỹ có hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp và trong hoạt động công vụ. Công an đơn vị địa phương nào để cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền có hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và trong hoạt động công vụ, gây bức xúc trong dư luận, nhưng không chủ động, kiên quyết trong biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, thì Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công an tỉnh, phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh; kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy để tình hình tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình xảy ra phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của lực lượng Công an, giảm sút uy tín, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý.

Xây dựng kế hoạch rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh, đề xuất tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, như: Quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý hộ khẩu, cấp Thẻ căn cước công dân; đăng ký phương tiện giao thông; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thẩm quyệt về phòng cháy, chữa cháy.... Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, cán bộ, chiến sỹ không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần, không được tự ý đặt ra các thủ tục hành chính để gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Rà soát các thủ tục hành chính trong việc tổ chức cho thân nhân thăm gặp, gửi quà cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân tại các nhà tạm giữ, Trại tạm giam.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào các lĩnh vực công tác nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng hoặc gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, tự đặt ra các thủ tục hành chính không đúng quy định, để quá thời hạn giải quyết thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy định trong lĩnh vực Công an có liên quan đến người dân và doanh nghiệp trong một số lĩnh vực công tác nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, bảo đảm chặt chẽ, khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để cán bộ, chiến sỹ lợi dụng thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Duy trì hoạt động đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh, theo Quyết định số 230/2019/QĐ-CAT-PX05, ngày 18/02/2019 của Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an Thái Bình qua đường dây điện thoại nóng. Công khai số điện thoại đường dây điện thoại nóng tại các điểm tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an.

Tổ chức khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức tiếp thu ý kiến đối với hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, chiến sỹ Công an với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử. Tập trung triển khai thực hiện việc cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân (mức độ 3) theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mức độ 3) theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018. Thực hiện cung cấp 06 dịch vụ công trực tuyến về đăng ký con dấu gồm: Đăng ký con dấu mới; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đăng ký lại mẫu con dấu; đăng ký thêm con dấu; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (mức độ 3) và cấp con dấu cơ quan, tổ chức người nước ngoài tại Việt Nam (mức độ 4) theo Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của Bộ về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nhất là công khai đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế, trình tự, thủ tục giải quyết công việc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp để người dân thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ.

Nghiên cứu, triển khai hệ thống ghi âm, ghi hình, camera giám sát trực tuyến, công khai tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp của lực lượng Công an nhân dân và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của lực lượng Công an nhân dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ Công an, của người dân về phòng, chống tham nhũng.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị của Đảng và của Bộ Công an về công tác chính trị, tư tưởng, phát động các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, gương liêm khiết, không nhận hối lộ của cán bộ, chiến sỹ Công an.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện Quy định số 08-QD/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu trong cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Đối với những trường hợp báo chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, chiến sỹ Công an trong giải quyết công việc, giao Thanh tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương khẩn trương xác minh, kết luận sự việc, nếu đúng phải tiếp thu, chấn chỉnh, trả lời cơ quan báo chí và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

- Tập trung hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ để phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân

Triển khai Khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp Công an, tiêu chuẩn chức danh cán bộ ở các đơn vị trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Tổ chức rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp cán bộ, chiến sỹ đảm nhiệm công việc ở những lĩnh vực, khâu công tác nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, kiên quyết không bố trí những cán bộ có đơn thư, dư luận phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; định kỳ thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, chiến sỹ Công an theo quy định.

Lựa chọn, bố trí cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để bố trí đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các Trưởng đoàn kiểm tra, Điều tra viên, cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính như cấp Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, đăng ký phương tiện giao thông…

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, kiên quyết thanh lọc đội ngũ, đưa ra khỏi lực lượng Công an nhân dân những người không đủ tiêu chuẩn.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sỹ công an

Chủ động nắm tình hình, có kế hoạch thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, chiến sỹ Công an. Coi trọng thanh tra đột xuất, khi cần thiết, thành lập Tổ Thanh tra đặc biệt, Đoàn kiểm tra đột xuất trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh để tiến hành thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an theo quy định của Bộ.

Thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các phản ánh, tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, trong thi hành công vụ của cán bộ, chiến sỹ và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có liên quan đến tham nhũng và công khai kết quả xử lý tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến tham nhũng.

Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các Đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có kế hoạch tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền quản lý, nhất là trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, thi hành án hình sự.

Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, trong hoạt động công vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an, dù bất kỳ giữ chức vụ, vị trí công tác nào; đối với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, trong hoạt động công vụ của cán bộ, chiến sỹ có dấu hiệu của tội phạm phải bị xử lý hình sự, thông báo công khai trong toàn lực lượng Công an nhân dân danh tính những cán bộ, chiến sỹ sai phạm để giáo dục, phòng ngừa, răn đe./.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 215
Năm 2020 : 512.262