• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-BCA-C08, ngày 10/7/2019 của Bộ Công an về thực hiện Quyết định số 418-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”, ngày 28/08/2019, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch số 1576/KH-CAT-PC08 triển khai thực hiện.           

           1. Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới phải đảm bảo các yêu cầu sau:

            - Tổ chức thực hiện nghiêm các mục tiêu, yêu cầu, các giải pháp trọng tâm tại các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Tỉnh ủy về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy; nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy của người tham gia giao thông.

            - Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy phấn đấu kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông đường thủy. Tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, các ngành chức năng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa .

            - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường thủy nội địa.

            2. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 06 giải pháp sau:

            - Chủ động phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh xuống cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa như: công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; quản lý hộ khẩu; phòng chống cháy nổ; việc trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân cứu sinh đối với bến khách ngang sông; điều kiện hoạt động của phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa; các quy định về điều kiện hoạt động đối với cảng, bến thủy nội địa; quy tắc giao thông và tín hiệu phương tiện…Phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy; tình hình vi phạm về khai thác cát trái phép, hậu quả, tác hại cũng như chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm. Phát động các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đường thủy nội địa.

            Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc trên đường thủy nội địa; tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, nhân rộng những mô hình tiêu biểu trên địa bàn. Đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Văn hóa giao thông vì bình yên sông nước” do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia phát động.

            Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên đường thủy khu vực ven biển; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý nhân hộ khẩu mặt nước, phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội khu vực ven biển trong tình hình mới.

            - Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật khác, đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên đường thủy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên môi trường; ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

            - Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn đường thủy có dấu hiệu tội phạm; đề nghị truy tố và đưa ra xét xử  nghiêm minh, lưu động các vụ án về chống người thi hành công vụ. Xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức thiếu tinh thần trách nhiệm, không tổ chức khắc phục kịp thời những bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Điều tra, xử lý các trường hợp sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại giấy tờ giả của thuyền viên, phương tiện; các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đào tạo, sát hạch, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện và kiểm định phương tiện.

            - Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát xác định các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa và có văn bản đề nghị các biện pháp khắc phục; phối hợp khảo sát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường thủy. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình luồng tàu chạy, hệ thống phao tiêu, biển báo, kiến nghị bổ sung kịp thời đảm bảo an toàn cho các phương tiện hoạt động.

            Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung các hành vi xâm phạm công trình giao thông, vi phạm tại cảng, bến thủy nội địa.

            - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Chi cục Đăng kiểm 11 để đăng nhập, nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu về đăng ký, đăng kiểm, thuyền viên, người lái phương tiện thủy để tăng cường hiệu quả công tác quản lý và xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa.

            - Nâng cao năng lực, chế độ chính sách cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa: Trang bị và bổ sung phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, tăng cường kinh phí bảo đảm cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy. Khảo sát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng bến cảng, bến thủy Công an nhân dân phục vụ công tác.

            Tiến hành rà soát, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy hợp lý, khoa học, hiệu quả, phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn được đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo khép kín, quán xuyến được địa bàn, phù hợp với mô hình tổ chức.

            Chủ động xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy nội địa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

            Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch nghiêm túc, định kỳ báo cáo kết quả về Công an tỉnh để chỉ đạo./.


Tác giả: Ban Biên tập
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 34
Năm 2020 : 1.093.961