• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an Thái Bình triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình đã triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2019, với mục đích đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. Qua đó nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức để có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Nội dung tiêu chí đo lường (tập trung vào 5 yếu tố cơ bản):

         (1) Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan Công an

            - Nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi.

            - Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ, hiện đại, dễ sử dụng.

            (2) Thủ tục hành chính

            - Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ, chính xác.

            - Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định.

            - Mức phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định.

            - Thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định.

            (3) Cán bộ trực tiếp giải quyết công việc

            - Cán bộ có thái độ giao tiếp lịch sự, chú ý lắng nghe và trả lời, giải thích đầy đủ ý kiến của người dân/đại diện tổ chức.

            - Cán bộ hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo, dễ hiểu.

            - Cán bộ tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

            (4) Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công

            - Kết quả đúng quy định.

            - Kết quả có thông tin đầy đủ, chính xác.

            (5) Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị

            - Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý phản ánh, kiến nghị.

            - Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân tham gia điền thông tin vào Phiếu điều tra xã hội học

            Sau 02 tháng triển khai thực hiện, đã tiến hành cấp phát 350 phiếu điều tra xã hội học trên 10 lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính tại 22 phòng chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã, đã nhận được sự tham gia đánh giá, góp ý tích cực, khách quan của cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

            Qua tổng hợp, phân tích, đánh giá 350 phiếu điều tra, kết quả 100% phiếu xác nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn, đúng theo quy định pháp luật; 90,49% số phiếu thể hiện sự hài lòng (gồm hài lòng và rất hài lòng)... Người dân, tổ chức cũng đã góp ý với cơ quan Công an trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn nữa trên một số tiêu chí như mở rộng các hình thức thông tin dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính công; tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính; cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin... Đây là những góp ý hết sức quý giá để Công an tỉnh Thái Bình có biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp./.


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 105
Năm 2020 : 594.514