• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
Mộ số vấn đề cơ bản về Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Mộ số vấn đề cơ bản về Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã, thị trấn bán chuyên trách (gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở), được thành lập tại địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi chung là địa bàn cơ sở). Lực lượng này được hình thành và phát ...
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 10
Hôm nay : 1.229
Năm 2021 : 122.517