• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh Thái Bình đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân

Năm 2021, Công an tỉnh Thái Bình quyết tâm đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm nâng cao điểm xếp hạng chỉ số Tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) và chỉ số Cải cách hành chính trong Công an nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị, Công an huyện, thành phố đã tích cực triển khai công tác rà soát, nghiên cứu đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất nâng cấp mức độ dịch vụ công trực tuyến... nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, công sức, chi phí đi lại để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngày 07/7/2021, Giám đốc Công an tỉnh đã kí, ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Bình năm 2021, trong đó quyết định cắt giảm thời gian giải quyết 24 thủ tục hành chính trên 05 lĩnh vực (Chính sách; Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng cháy chữa cháy; Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự – tại Công an huyện, thành phố; Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Bình; với tổng số thời gian cắt giảm 73/188 ngày; tỉ lệ cắt giảm 39% so với thời gian quy định.

DANH MỤC

Thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Thái Bình năm 2021

STT

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian cắt giảm

Tỉ lệ giảm

1

 

 

Chính sách

Cấp thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ

10 ngày làm việc

Giảm 03 ngày làm việc

30%

2

Cấp lại thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ

10 ngày làm việc

Giảm 03 ngày làm việc

30%

3

Đổi thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ

10 ngày làm việc

Giảm 03 ngày làm việc

30%

4

 

Quản lý xuất nhập cảnh

Cấp thẻ tạm trú

5 ngày làm việc

Giảm 02 ngày làm việc

40%

5

Gia hạn tạm trú

5 ngày làm việc

Giảm 02 ngày làm việc

40%

6

Cấp thị thực

5 ngày làm việc

Giảm 02 ngày làm việc

40%

7

 

 

Phòng cháy chữa cháy

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC

5 ngày làm việc (từ khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu)

Giảm 02 ngày làm việc

40%

8

Đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC

5 ngày làm việc

Giảm 02 ngày làm việc

40%

9

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiêp vụ về CNCH

5 ngày làm việc

Giảm 02 ngày làm việc

40%

10

Đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiêp vụ về CNCH

5 ngày làm việc

Giảm 02 ngày làm việc

40%

 

11

 

Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT – Tại Công an huyện, thành phố

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

5 ngày làm việc

 

Giảm 02 ngày làm việc

 

40%

 

12

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

4 ngày làm việc

 

Giảm 02 ngày làm việc

 

50%

 

13

Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

4 ngày làm việc

 

Giảm 02 ngày làm việc

 

50%

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

15

Đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

16

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

17

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

18

Đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

19

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

20

Cấp Giấy phép sử dụng Công cụ hỗ trợ

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

21

Đổi Giấy phép sử dụng Công cụ hỗ trợ

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

22

Cấp lại Giấy phép sử dụng Công cụ hỗ trợ

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

23

Cấp Giấy xác nhận đăng kí công cụ hỗ trợ

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

24

Cấp lại Giấy xác nhận đăng kí công cụ hỗ trợ

10 ngày làm việc

Giảm 04 ngày làm việc

40%

Song song với việc đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong việc rà soát, đề nghị nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được người dân quan tâm. Qua đó, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 09 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đăng kí, quản lý con dấu; Quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; Phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tiếp nhận, giải quyết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thao tác xử lý hồ sơ trên phần mềm đăng kí, quản lý con dấu

Cán bộ Công an tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thao tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ online trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Theo đó cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trên có thể gửi hồ sơ đăng kí online qua Cổng dịch vụ công của tỉnh, đăng kí, theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Thái Bình quyết tâm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh thái độ, lễ tiết tác phong ứng xử của cán bộ chiến sĩ trong giao tiếp, giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, vì Nhân dân phục vụ.


Tác giả: Đội Pháp chế và Quản lý khoa học
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.061
Năm 2021 : 576.575