• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh Thái Bình công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Thái Bình

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021 trong đó phấn đấu hoàn thành triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố phát huy trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Sau 01 tháng triển khai áp dụng thử nghiệm, Công an tỉnh đã tiến hành nghiệm thu, đánh giá nội bộ quá trình xây dựng, áp dụng thử nghiệm Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của lực lượng Công an Thái Bình.

Được sự đồng ý, nhất trí thẩm định độc lập của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, ngày 30/7/2021, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ký Quyết định số 782 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an Thái Bình được áp dụng trong phạm vi 07 lĩnh vực với 48 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý hành chính của 12 đơn vị, Công an huyện (danh mục phụ lục kèm theo).

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được xác định là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho lực lượng Công an trong việc chuẩn hóa, minh bạch hóa các quá trình giải quyết công việc, giải quyết thủ tục hành chính một cách khoa học, chặt chẽ, đảm bảo theo một trình tự, thủ tục thống nhất, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo cho công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo và tập thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình cam kết luôn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính với phương châm: “Công khai, minh bạch – Trách nhiệm, chu đáo – Đúng quy định” (Chính sách chất lượng kèm theo).

Trong thời gian tới, các đơn vị, Công an các huyện, thành phố sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, phấn đấu áp dụng đối với 100% số thủ tục hành chính giải quyết cho cá nhân, tổ chức và bước đầu đối với một số thủ tục hành chính nội bộ có tần suất thực hiện lớn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an Thái Bình vì Nhân dân phục vụ.

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 782 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình)

STT

Tên tài liệu

Ghi chú

Quy trình quản lý, vận hành HTQLCL

1

Chính sách chất lượng

 

2

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

 

3

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

 

4

Quy trình đánh giá nội bộ

 

5

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục và các biểu mẫu kèm theo quy trình

 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh

1

Cấp hộ chiếu phổ thông

 

2

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

3

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

4

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

5

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

6

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

II. Lĩnh vực Đăng kí, quản lý con dấu

7

Đăng kí mẫu con dấu mới

 

8

Đăng kí lại mẫu con dấu

 

9

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

 

10

Đăng ký thêm con dấu

 

11

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

 

III. Lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

12

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 

13

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 

14

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 

15

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

 

16

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

 

17

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

 

18

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

 

19

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

 

20

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

 

21

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

 

22

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

 

23

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

 

24

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

 

IV. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

25

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

 

26

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

 

27

Đổi Giấy chứng nhận đăng kí xe, cấp biển số xe

 

28

Đăng kí xe tạm thời

 

29

Đăng ký sang tên trong cùng tỉnh.

 

30

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

 

V. Lĩnh vực Chính sách

31

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân

 

32

Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân

 

33

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh

 

VI. Lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy

34

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

 

35

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

36

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

37

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

 

38

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

 

39

Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

 

40

Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

 

41

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 

42

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

 

43

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

 

44

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

 

VII. Lĩnh vực Đăng kí và quản lý phương tiện giao thông đường bộ đối với Công an huyện

45

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

 

46

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

 

47

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

 

48

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

 

Biểu mẫu, hướng dẫn kèm theo Hệ thống quản lý chất lượng

1

Hướng dẫn kế hoạch triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với Hệ thống quản lý chất lượng

 

2

Phiếu yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

 

3

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

 

4

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

 


Tác giả: Diệu Linh
Công an tỉnh Thái Bình hưởng ứng phong trào hiến máu "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"
Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật và trao tặng quà Tết “Tết ấm tình thương – Trao gửi yêu thương” tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh
Công an tỉnh Thái Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)
Công an tỉnh Thái Bình bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình: Ra quân trồng rừng ngập mặn
Hội thi “Thanh niên Công an Thái Bình học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”
Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Công an, phát động phong trào thi đua năm 2023
Công an Thái Bình: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình tích cực tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho người dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 17
Hôm nay : 34.787
Năm 2024 : 3.647.048