• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06, ngày 06/7/2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, gồm: 06 thủ tục được ban hành mới, 07 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 22 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh


Tập tin đính kèm
Tác giả: Đội Pháp chế và Quản lý khoa học
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 949
Năm 2021 : 576.463