• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ngày 04/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, gồm: 26 thủ tục được ban hành mới, 21 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 09 thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Đội Pháp chế và Quản lý khoa học
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 1.007
Năm 2021 : 576.521