• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

Ngày 20/4/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2609/QĐ-BCA-C08 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Trong đó có 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được sửa đổi, bổ sung, 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Đội Pháp chế và Quản lý khoa học
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 6
Hôm nay : 972
Năm 2021 : 576.486