• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ

Công an tỉnh Thái Bình thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020


Tác giả: Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Thái Bình
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 2.063
Năm 2021 : 47.457