• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh tổ chức đo lường trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Thái Bình năm 2021

Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, Công an tỉnh tổ chức đo lường trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Thái Bình năm 2021, người dân và tổ chức đánh giá qua biểu mẫu sau: 

Tại đây

 


Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 949
Năm 2021 : 576.463