• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
Danh sách câu hỏi
Tổng số câu hỏi: 1
Gửi câu hỏi
  • Nguyễn Văn Thành - 17/08/2021

    Hỏi về Căn cước công dân

    Nội dung kiến nghị: Kính gửi quý cơ quan, tôi đã làm hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử từ tháng 5/2021. Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa nhận được thẻ Căn cước. Mong cơ quan công an kiểm tra lại hồ sơ giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!