HƠN 75 NĂM CHIẾN ĐẤU, XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH

CÔNG AN THÁI BÌNH

Vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng

**********************

 

- Huân chương Hồ Chí Minh;

- 02 Huân chương Quân công hạng nhất;

- Huân chương Chiến công hạng nhất;

- Huân chương Chiến công hạng ba;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba;

- Lẵng hoa của Chủ tịch Nước;

- 7 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân:

+ Công an tỉnh Thái Bình (thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) - Năm 2015;

+ Ban Bảo vệ Chính trị - Năm 2000 (Thời kỳ kháng chiến chống Pháp);

+ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ - Năm 2000 (Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước);

+ Công an huyện Tiền Hải (Thời kỳ đổi mới);

+ Nhân dân và cán bộ Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình (Thời kỳ đổi mới);

+ Công an Thành phố Thái Bình (Thời kỳ đổi mới);

+ Phòng Cảnh sát Hình sự (Thời kỳ đổi mới);

+ Liệt sĩ Trần Bá Giản (Thời kỳ kháng chiến chống Pháp);

+ Trên 10.000 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các hạng;

+ Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006";

+ Nhiều năm Công an Thái Bình được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị Thi đua xuất sắc".