CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC BAN

CÔNG AN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

STT

Đơn vị chức năng

Số điện thoại

1

Đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ

069.2342.593

2

Đường dây nóng của Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ

069.2762.222

3

Cảnh sát phản ứng nhanh

02273.113

4

Cứu hỏa

02273.114

5

Hướng dẫn đăng ký xe

069.2760.288

6

Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh

069.2760.333

7

Hướng dẫn làm căn cước công dân

069.2760.155

8

Công an thành phố Thái Bình

069.2760.337

9

Công an huyện Đông Hưng

02273.851.215

10

Công an huyện Hưng Hà

02273.955.556

11

Công an huyện Kiến Xương

02273.821.217

12

Công an huyện Vũ Thư

02273.826.231

13

Công an huyện Quỳnh Phụ

02273.863.212

14

Công an huyện Thái Thụy

02273.853.215

15

Công an huyện Tiền Hải

02273.823.225