TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN

1. Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Bình mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, chiến sĩ như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ Công an công bố.

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống Nhân dân.

2. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

a) Ở Bộ Công an

- Tên cơ quan tiếp nhận: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an

-  Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Số điện thoại chuyên dùng: 069.2342865 (tạm ngưng trong quá trình chờ cấp số mới)

- Địa chỉ thư điện tử: tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn hoặc qua hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

b) Ở Công an tỉnh Thái Bình

- Tên cơ quan tiếp nhận: Phòng Tham mưu.

- Địa chỉ liên hệ: Đường Lê Quý Đôn kéo dài, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

- Số điện thoại chuyên dùng: 069.2760219.

- Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi.cattb@gmail.com.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.