• :
  • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
A- A A+

Công an tỉnh Thái Bình đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, được phân thành các mức độ 1, 2, 3 và 4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến (người dân chỉ cần sử dụng thiết bị điện tử có kết nối mạng internet để điền và gửi hồ sơ trực tuyến đến cơ quan, tổ chức); quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện trên môi trường điện tử, người dân có thể theo dõi, giám sát được; việc thanh toán lệ phí (nếu có) và trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông).

Ngày 25/11/2021, Bộ trưởng Bộ Công an kí ban hành Quyết định số 10695/QĐ-BCA phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022, trong đó lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp tỉnh có 11 thủ tục hành chính ở mức độ 4 bao gồm: (1) Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (2) Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an cấp tỉnh (3) Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (4) Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh (5) Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh (6) Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (7) Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (8) Trình báo mất giấy thông hành thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (9) Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (10) Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (11) Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực quản lý xuất - nhập cảnh dự kiến thực hiện thí điểm tại Thành phố Hà Nội từ tháng 6/2022, sau đó sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn quốc. Riêng thủ tục hành chính cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước triển khai thí điểm tại Thành phố Hà Nội từ ngày 15/5/2022 và tại Công an các địa phương từ ngày 30/5/2022.

Theo đó, khi công dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trực tuyến có thể thực hiện các thao tác cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng ký lập tài khoản. Công dân chuẩn bị thẻ căn cước công dân, truy cập vào Cổng dịch vụ công của Bộ Công an https://dichvucong.bocongan.gov.vn và điền thông tin theo hướng dẫn.

Bước 2: Sau khi đã đăng ký tài khoản thành công, công dân chọn Đăng nhập tài khoản => chọn dịch vụ công trực tuyến Mục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan thực hiện là Công an tỉnh Thái Bình => chọn thủ tục hành chính có nhu cầu giải quyết => Nộp hồ sơ.

Bước 3: Sau khi chọn thủ tục hành chính cần giải quyết sẽ hiển thị các mục: Trình tự thực hiện; Phí; Lệ Phí; Thành phần hồ sơ; Yêu cầu – Điều kiện; Biểu mẫu, Kết quả thực hiện. Công dân cung cấp đầy đủ thông tin, biểu mẫu tờ khai... theo yêu cầu và nộp hồ sơ trực tuyến, nộp phí/lệ phí qua tài khoản (nếu có).

Bước 4: Theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ.

Bước 5: Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc kết quả điện tử.

Người dân truy cập vào trang Dịch vụ Công trực tuyến Bộ Công an, lựa chọn dịch vụ công lĩnh vực xuất nhập cảnh, sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin để nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính

Bằng những thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet, hồ sơ của công dân sẽ được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức đi lại, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Xác định Cải cách hành chính là một trong những công tác trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, những năm qua lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình đã không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn công dân Đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong Công an nhân dân

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử (năm 2021, Phòng đã tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú trực tuyến đối với 4.516 lượt người nước ngoài - đạt 98% trên tổng số lượt khai báo) và mức độ 3 với thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông (năm 2021 đã tiếp nhận 100% tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếutại http://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn). Phối hợp với hệ thống bưu chính công ích chuyển trả 4.135/6.330 hộ chiếu cho công dân (liên tỉnh 1.863; nội tỉnh 2.272). Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực nghiên cứu, rà soát, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh quyết định điều chỉnh cắt giảm thời gian giải quyết đối với 03 thủ tục (Cấp thẻ tạm trú; Cấp thị thực; Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài), đạt tỉ lệ giảm 40% thời gian giải quyết so với quy định của Bộ Công an và 23% tổng số thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình vừa làm tốt công tác chuyên môn, vừa đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19

Năm 2022, với quyết tâm triển khai thành công cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an đối với 11 thủ tục, tiếp tục duy trì hiệu quả tiếp nhận thủ tục mức độ 3 trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, cấp ủy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiến hành cài đặt hệ thống phần mềm cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử, trang bị máy móc (dự kiến triển khai trong Quý III/2022). Thông qua việc cấp, sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ tạo thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động, cũng như tạo điều kiện cho việc xét cấp thị thực (visa) của các nước được dễ dàng hơn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đã phối hợp VNPT Thái Bình xây dựng, triển khai đề án biên lai điện tử đối với thủ tục hành chính cấp thị thực, thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Đã đăng ký chứng thư số; cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường internet; đảm bảo chất lượng của phòng làm việc, hệ thống phần mềm, đường truyền internet, mạng cáp quang nội bộ thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh luôn giữ tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực, ân cần, hướng dẫn người dân thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

Cùng với nỗ lực, hành động của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân thì việc thay đổi thói quen của cá nhân, tổ chức trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ công trực tuyến là vô cùng quan trọng. Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chương trình làm việc công khai, minh bạch; nâng cao tư thế, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nhiệt tình hướng dẫn cá nhân, tổ chức lựa chọn trải nghiệm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến… góp phần xây dựng lực lượng Công an Thái Bình chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại./.


Tác giả: Đoàn Phượng
Công an tỉnh Thái Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)
Công an tỉnh Thái Bình bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình: Ra quân trồng rừng ngập mặn
Hội thi “Thanh niên Công an Thái Bình học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”
Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Công an, phát động phong trào thi đua năm 2023
Công an Thái Bình: Ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Bình tích cực tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số
Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027
Tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho người dân và ngư dân tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy
Hội Phụ nữ Công an Thái Bình tổ chức chương trình "Nồi cháo nghĩa tình" tại Bệnh viện Nhi
Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh gặt lúa giúp dân tránh thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 08
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 15
Hôm nay : 3.204
Năm 2023 : 1.739.683