Hôm nay, thứ 6 ngày 26/04/2019
Công an tỉnh Thái Bình: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"
Tin trong tỉnh
Năm mới - thế và lực mới

Ngày đăng: 05/01/2019

    Tờ lịch cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018 được bóc xuống khép lại một năm đầy khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình phấn khởi, tự hào về những thành quả đã đạt được, tự tin bước vào năm Kỷ Hợi 2019 với một tâm thế mới, khí thế mới, khát vọng mới để chinh phục những đỉnh cao mới.

Đường Lê Lợi (thành phố Thái Bình).

Năm 2018 kết thúc đánh dấu mốc tròn 3 năm Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thật tự hào khi chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cao gấp gần 1,4 lần so với năm đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người cao gấp trên 1,3 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu đến năm 2020 đã đề ra. Xây dựng nông thôn mới đạt được những thành tựu quan trọng, làm thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo nông thôn Thái Bình theo hướng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Những thành quả ấy thật đáng trân trọng, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vững tin hơn trên bước đường đi tới.

Năm 2019 là năm liền kề của năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), có vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại thực chất nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực; duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế. Chú trọng tăng trưởng chất lượng, bền vững, hiệu quả và sáng tạo; nâng cao năng suất lao động. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế: cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, dự án tuyến đường bộ ven biển; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Phát triển khoa học và công nghệ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và tận dụng các cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong năm 2019 là hết sức nặng nề, song hoàn toàn có thể thực hiện được. Vấn đề quan trọng nhất là cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp cần chủ động hơn, sáng tạo hơn và nêu cao quyết tâm hơn nữa cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng một tư duy mới, cách làm mới quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và đầy trách nhiệm trước nhân dân. Kiên trì, kiên quyết hơn nữa thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy lùi những khó khăn, thách thức, tạo nên sức mạnh to lớn, những xung lực mới, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Năm mới Kỷ Hợi 2019 đã đến mở ra cơ hội lớn với biết bao kỳ vọng. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÁI BÌNH NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng từ 10% trở lên so với năm 2018;
- Giá trị sản xuất nông, lâm và thủy sản tăng 2,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 19% trở lên (công nghiệp tăng 20%, xây dựng tăng 16,5%); dịch vụ tăng 7,1% trở lên so với năm 2018. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 3.318 triệu USD (xuất khẩu ước đạt 1.700 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 1.618 USD);
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,5% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.223,1 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 6.312 tỷ đồng;
- Có từ 2 huyện trở lên đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; 100% số xã (264 xã) được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.
2. Các chỉ tiêu xã hội
- Mức giảm tỷ lệ sinh khoảng 0,1%O. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó đào tạo nghề đạt 52,5%. Tạo việc làm mới cho khoảng 33.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 0,5% trở lên so với năm 2018. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 90,6%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt khoảng 89%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) đạt dưới 13%. Số giường bệnh/vạn dân đạt 38 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.  
3. Các chỉ tiêu môi trường
- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước máy đạt 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 89%.

Nguồn: Báo Thái Bình
 
ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.276.2222
  • Đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.234.2593
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh 069.2766.886; 069.2766.112
  • Địa chỉ gửi tin, bài: Đội Khoa học - Lịch sử; email: cttdt.catb@gmail.com;
  • Lực lượng phản ứng nhanh: 113.
  • Cứu hỏa: 114
  • Hướng dẫn đăng ký xe: 069.2760.288
  • Hướng dẫn xuất nhập cảnh: 069.2760.333
Số lượt truy cập:
 
                Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: đường Lê Quý Đôn – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thái Bình.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình”