Hôm nay, thứ 6 ngày 26/04/2019
Công an tỉnh Thái Bình: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"
Thông Báo công an tỉnh
BẢNG THÔNG TIN VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Ngày đăng: 13/12/2017

   

 

UBND TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG THÔNG TIN VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

Trợ giúp pháp lý là việc Nhà nước cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

 Người được trợ giúp pháp lý không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.

I- NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GỒM:

1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em (người dưới 16 tuổi).

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội là người thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

b) Người nhiễm chất độc da cam;

c) Người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên);

d) Người khuyết tật;

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

h) Người nhiễm HIV.

II- CÁC HÌNH THỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

1. Tham gia tố tụng;

2. Tư vấn pháp luật;

3. Đại diện ngoài tố tụng.

III- LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

IV. CÁC TÀI LIỆU CẦN CÓ ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

1. Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

2. Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;

3. Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ KHI CÓ YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình

Số 06 phố Hai Bà Trưng - thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3740.516 - 3732.208

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Bình
 
ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.276.2222
  • Đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.234.2593
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh 069.2766.886; 069.2766.112
  • Địa chỉ gửi tin, bài: Đội Khoa học - Lịch sử; email: cttdt.catb@gmail.com;
  • Lực lượng phản ứng nhanh: 113.
  • Cứu hỏa: 114
  • Hướng dẫn đăng ký xe: 069.2760.288
  • Hướng dẫn xuất nhập cảnh: 069.2760.333
Số lượt truy cập:
 
                Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: đường Lê Quý Đôn – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thái Bình.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình”