Hôm nay, thứ 6 ngày 26/04/2019
Công an tỉnh Thái Bình: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"
Chuyên đề-chuyên mục
Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2019

Ngày đăng: 11/01/2019

    Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Trong tỉnh, những yếu tố có nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị; hoạt động của tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật về môi trường, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ…còn tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019, Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 24/12/2018 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2019, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 05-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Thường xuyên huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tích cực phối hợp cùng lực lượng công an tham gia công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, ngành chức năng phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên trực tiếp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

2.  Chủ động, tích cực trong công tác nắm, dự báo tình hình phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số chống đối trong nước, trong tỉnh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, an sinh xã hội, khu công nghiệp, các địa bàn trọng điểm…Thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chú trọng công tác bảo vệ nội bộ, cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết, suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại tỉnh; các mục tiêu, công trình trọng điểm; sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước,…Tập trung diễn tập  khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019; chuẩn bị phương án; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

            3. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công, trấn áp tội phạm; không để gia tăng tội phạm, hoạt động băng nhóm, theo kiểu “xã hội đen”. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thường xuyên tấn công, triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội và tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự…Tích cực phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm về kinh tế,tham nhũng, nhất là những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong đấu tranh với tội phạm trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả; các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

            4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; nhất là quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Tập trung quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiên quyết ngăn chặn, không để tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng, pháo trái phép diễn ra trong dịp Tết. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 1793/CĐ-TTg, ngày 13-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, không để xảy ra ùn tắc, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông; thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, công tác giam giữ và cải tạo phạm nhân, công tác quản lý cai nghiện bắt buộc; tránh sơ hở, thiếu sót dẫn đến việc can, phạm nhân, học viên cai nghiện bỏ trốn, chết, tự sát.

            5. Thường xuyên vận động, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô trình, điển hình tiên tiến, nhất là mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự hòa giải ở cơ sở; gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân  đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa”… Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm trật tự, kỷ cương trong đời sống xã hội. Làm tốt công tác quản lý, vận động, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù, người sau cai nghiện ma túy.

            6. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lực lượng công an gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tang cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày15-5-2016  của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Quan tâm, tạo mọi điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an Thái Bình tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp yêu cầu đổi mới tổ chức và tinh giản biên chế; việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Chỉnh phủ và Bộ Công an. Kịp thời tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

            Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; tăng cường chỉ đạo, phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng trong khối nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung, giải pháp cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị và thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

 

Ban Biên tập
Các tin khác cùng chủ đề
 
ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.276.2222
  • Đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.234.2593
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh 069.2766.886; 069.2766.112
  • Địa chỉ gửi tin, bài: Đội Khoa học - Lịch sử; email: cttdt.catb@gmail.com;
  • Lực lượng phản ứng nhanh: 113.
  • Cứu hỏa: 114
  • Hướng dẫn đăng ký xe: 069.2760.288
  • Hướng dẫn xuất nhập cảnh: 069.2760.333
Số lượt truy cập:
 
                Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: đường Lê Quý Đôn – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thái Bình.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình”