Hôm nay, thứ 6 ngày 26/04/2019
Công an tỉnh Thái Bình: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"
Chuyên đề-chuyên mục
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Ngày đăng: 09/01/2019

    Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và chủ động phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội đầu năm 2019.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1.1. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

1.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Tích cực phòng ngừa, kiềm chế số vụ cháy, nổ, tai nạn, thương tích; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác để kịp thời ứng phó các sự cố, hạn chế đến mức tấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

2. Để đạt được yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ:

2.1. Công an tỉnh:

- Phối hợp các ngành chức năng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình mới.

- Chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư bảo đảm đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ ngày 31/7/2014 của Chính phủ theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Thường xuyên tổ chức, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư. Tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư, chung cư lâu năm tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, sập, đổ công trình. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người.

- Tham mưu cho các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng trên địa bàn tỉnh được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, trang bị phương tiện, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tích cực phòng ngừa và sẵn sàng cứu chữa khi có tình huống xảy ra. Phối hợp tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao.

2.2. Sở xây dựng: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trong việc quy hoạch xây dựng công trình, dự án đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

2.3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung rà soát, kiểm tra năng lực tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp có nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người lao động khu vực phi chính thức sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

- Phối hợp giải quyết tốt các vấn đề chính sách bảo hiểm, xã hội đối với lực lượng phòng cháy ở cơ sở, dân phòng.

2.4. Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường Thái Bình: Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp phòng, ngừa cháy nổ; xây dựng các chuyên đề, phóng sự, tin bài về phòng cháy, chữa cháy.

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Cao đẳng, Đại học, Trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh:

- Nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy để lồng ghép vào các hoạt động chính khóa, ngoại khóa của nhà trường cho phù hợp

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ nâng cao kiến thức, tổ chức các hoạt động diễn tập về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên.

2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2.8. Sở tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Công an tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

2.9. Công ty Điện lực Thái Bình: Tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư đề phòng nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, giải quyết dứt điểm việc câu, mắc đường dây dẫn điện không đảm bảo quy định.

3. Ủy ban nhân dân  yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các ban, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới, chiếm dụng lối đi chung, câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chỗ.

-  Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, lồng ghép với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là các khu dân cư, địa bàn nông thôn . Tổ chức thực tập phương án xử lý tình huống cháy lớn và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức cứu chữa.

- Hằng năm cân đối nguồn ngân sách của đại phương và trích từ quỹ quốc phòng, an ninh đầu tư cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lức lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng theo quy định; có chính sách, chế độ đối với người trực tiếp tham gia cứu chữa các vụ cháy, nổ trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ, hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo./.

Ban Biên tập
Các tin khác cùng chủ đề
 
ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.276.2222
  • Đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.234.2593
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh 069.2766.886; 069.2766.112
  • Địa chỉ gửi tin, bài: Đội Khoa học - Lịch sử; email: cttdt.catb@gmail.com;
  • Lực lượng phản ứng nhanh: 113.
  • Cứu hỏa: 114
  • Hướng dẫn đăng ký xe: 069.2760.288
  • Hướng dẫn xuất nhập cảnh: 069.2760.333
Số lượt truy cập:
 
                Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: đường Lê Quý Đôn – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thái Bình.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình”