Hôm nay, thứ 6 ngày 26/04/2019
Công an tỉnh Thái Bình: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"
Trang chủ>> CHUYÊN ĐỀ-CHUYÊN MỤC

Công an tỉnh Thái Bình triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5/2019 và lễ Phật đản Versak tại Thái Bình

Ngày 20/4/2019, Công an tỉnh Thái Bình triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5/2019 và lễ Phật đản Versak tại Thái Bình, thời gian từ 20/4/2019 đến 20/5/2019 với những nội dung sau:

Công an tỉnh ban hành Điện đảm bảo an ninh, trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5/2019

Để đảm bảo tốt an ninh, trật tự dịp lễ 30/4 và 1/5/2019, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2019, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Công điện chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Công an tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCA ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công an về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Thái Bình xây dựng kế hoạch thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai thi hành.

Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu

Để đáp ứng nhu cầu đất ở và đất an táng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng quỹ đất, tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống dân sinh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, ngày 18/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018, ngày 25/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai thi hành.

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá và những hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện đặc xá theo Luật Đặc xá 2018

Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Công an tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BCA, ngày 09/01/2019 của Bộ Công an

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-BCA, ngày 09/01/2019 của Bộ Công an về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”, ngày 20/3/2019 Giám đốc Công an tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 435/KH-CAT-PV01 triển khai thực hiện.

Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân

Nhằm giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình trở thành nguồn lực tinh thần, sức mạnh nội sinh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng Thái Bình giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, ngày 30/01/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”

Thực hiện Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”, ngày 27/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 23/KH-UBND.
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.276.2222
  • Đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.234.2593
  • Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh 069.2766.886; 069.2766.112
  • Địa chỉ gửi tin, bài: Đội Khoa học - Lịch sử; email: cttdt.catb@gmail.com;
  • Lực lượng phản ứng nhanh: 113.
  • Cứu hỏa: 114
  • Hướng dẫn đăng ký xe: 069.2760.288
  • Hướng dẫn xuất nhập cảnh: 069.2760.333
Số lượt truy cập:
 
                Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: đường Lê Quý Đôn – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thái Bình.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình”