• :
 • :
CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH: CHỦ ĐỘNG, NÊU GƯƠNG, KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
Điện thoại cần biết
  • *Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.276.2222
  • *Đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ 069.234.2593
  • *Đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh 069.2766.886;
  • *Địa chỉ email:  cttdt.catb@gmail.com;
  • *Cảnh sát phản ứng nhanh: 113.
  • *Cứu hỏa: 114
  • *Hướng dẫn đăng ký xe: 069.2760.288
  • *Hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh: 069.2760.333
  • *Hướng dẫn làm căn cước công dân: 069.2760.155
  • * Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính: 
  • Email:phananhkiennghi.cattb@gmail.com
  • Số điện thoại: 069.2760.219
  • * Trang zalo chính danh Công an tỉnh: Công an tỉnh Thái Bình
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 1.056
Năm 2021 : 576.570