Hôm nay, thứ 5 ngày 19/07/2018
Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Thông Báo công an tỉnh
Thông báo về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Ngày đăng: 05/10/2017

   

1. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, để thuận tiện cho cán bộ nhân dân và các cơ quan doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Công an tỉnh thông báo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014) và Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 Quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam và 16 biểu mẫu thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh: Tờ khai (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước); Đơn trình báo mất hộ chiếu (Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước); Tờ khai (Đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài); Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (Dùng cho người nước ngoài); Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (Dùng cho người nước ngoài); Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú; Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam); Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực; Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; Đơn xin thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam); Tờ khai đề nghị cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (Dùng cho người nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam); Đề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài; Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới; Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới; Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

2.  Để đảm bảo chất lượng ảnh làm hộ chiếu phục vụ cho việc truyền phôi ảnh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để phun ảnh vào hộ chiếu được đẹp, nét, đúng kỹ thuật. Công an tỉnh tổ chức chụp ảnh cho cán bộ và nhân dân đến làm thủ tục xin cấp hộ chiếu tại phòng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của Công an tỉnh.

/CuteUpload/TinTuc/File/file2.PDF
/CuteUpload/TinTuc/File/luatXNC.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA1_tokhaidenghicapthithuc.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA2_XincongvannhapcanhVietnam.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA3_donbaolanhchothannhanXNC.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA5_tokhaicapvisathithuc.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA6_ Congvandenghicapthetamtruchonguoinuocngoai.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA7_Donbaolanhcapthetamtruchonguoinuocngoai.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA8_Tokhaidenghicapthetamtruchonguoinuocngoai.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/Mau_X03_20082013.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/thongtu53.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA10_Danhsachdenghicapgiaymienthithuc.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA11_GiaybaolanhchonguoinuocngoaithuongtrutaiVietNam.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA12_donxinthuongtruchonguoinuocngoai.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA13_tokhaicapdoi_caplaithethuongtru.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA14_congvancapgiayvaokhuvuccam.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/MauNA15_donxinphepchothannhan.pdf
/CuteUpload/TinTuc/File/NA17_phieukhaibaotamtruchonnn.pdf

Ban Biên tập
 
ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT
  • Đường dây nóng của Công an tỉnh Thái Bình 069.2766.886/ 069.2765.886
  • Địa chỉ gửi tin, bài: Đội Khoa học - Lịch sử; email: cttdt.catb@gmail.com;
  • Đường dây nóng: 113.
  • Cứu hỏa: 114
  • Cảnh sát truy nã TP: 069.2760.365
  • Hướng dẫn làm CMND: 069.2760.155
  • Hướng dẫn đăng ký xe: 069.2760.288
  • Hướng dẫn xuất nhập cảnh: 069.2760.333
Số lượt truy cập:
 
                Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: đường Lê Quý Đôn – Thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thái Bình.
Khi sử dụng lại thông tin từ website này, xin vui lòng ghi rõ nguồn “Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình”